Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Home

Becoming Species er et aktivistisk performance kollektiv, der sætter fokus på arternes overlevelse, biodiversitet og den aktuelle klimakrise. Det er en kunstnerisk undersøgelse og opråb, der ønsker at give naturen en stemme, bevægelse og udtryk.

Becoming Species er ikke kun i oprør mod – vi er også i oprør for et nyt verdensbillede og forståelse af forbindelsen mellem natur og menneske. Vi ønsker at bryde dualismen mellem menneske og natur via kreativ aktivisme. Naturen er ikke noget vi kan vælge til eller fra, men er en del af vores verdensbillede og livsgrundlag. Når vi bliver ét med naturen oplever vi både dens kræfter og dens sårbarhed og dens mange nuancer. Becoming Species består af 10 forskellige arter, der forbinder globale klimastemmer og opråb fra truede arter – med lokal kunstnerisk udforskning. Vi indtager det offentlige rum for at sætte fokus på sammensmeltningen mellem samfund og natur.

Becoming Species use artivsim to investigate non-human forms of life in a performative research praxis. We do this investigation to create new narratives, to tell new stories from a multi-facetted point of view that is much richer than the solely anthropocentric perspective.

The key word in our praxis is care. While experimenting our highest priority is taking care of each other and our surrounding environment. In Becoming Species, we use our frustrations and our impatience about the current climate crises and share it in a universe of protest, curiosity and visualization of another alternative future.

Photos by Frej Schmedes